blog

Stoksuz E-Ticaret XML

Stoksuz E-Ticaret XML aslında ülkemizde adlandırılış şekli ancak genelinde Dropshipping olarak adlandırılması daha doğru. Stoksuz E-Ticaret XML üzerinden toplu ürün aktarımı ve anlık aracı firma entegrasyonu ile ürün, stok yapısının güncel tutulması.

XML Bayilik Nedir toplu ürün bilgisi ile işletmelerin internet üzerinden ürünlerinin ikincil yollardan pazarlanması. XML hem insanlar hem bilgi işlem sistemleri tarafından kolayca okunabilecek dokümanlar oluşturmaya yarayan bir işaretleme dilidir. Bu özelliği ile veri saklamanın yanında farklı sistemler arasında veri alışverişi yapmaya yarayan bir ara format görevi de görür. Stoksuz E-Ticaret XML üzerinden şu aşamada organizasyonun tüm yönetim süreci ile turkmahallb2b.com ve turkmahallshop.com üzerinden e-ticaret girişimcilerine sunulmakta.

Elektronik XML Bayilik

Elektronik XML Bayilik aslında bir ürün stok yapısının örneğin; 10.000 ürün her pazaryeri platformunda tekrar tekrar girilmesi ve güncel tutulması gibi ciddi bir iş yükünün alınması ile yapılabilir bir girişim halini almıştır.

XML Bayilik Veren Firmalar

XML Bayilik Veren Firmalar genelde üretici olur ise gerçek bir kazanım oluşturur. Stoksuz E-Ticaret XML veya benzeri toplu ürün aktarımı yapılabilecek format yok ise sadece tek bir firma adına yapılabilir ancak ürün girişlerinin yine pazaryeri platformlarına manuel yapılacağı için sürdürülebilir olmaktan uzaktır.

XML Veren Firmalar bu işlem ile ilgili geçmişte bir çalışması olmadığı takdirde oldukça zorlanacaktır. Bu neden ile bu format ile sağlıklı ürün, stok veri akışı sağlayabilecek ve bu sipariş sürecinde kargo organizasyonunu yönetebilecek olmalıdır. XML Bayilerin en büyük sıkıntısı kargo sürecinin yönetilememesi durumudur ki böyle bir tedarikçi kendi oluşturdukları R10 ve Donanım Haber gibi forumlarda eleştirilir, çalışılmaz.

Stoksuz E-Ticaret Tedarikçileri

Stoksuz E-Ticaret Tedarikçileri genelde depolarında ürün ve pazaryeri panel yönetimi ile ilgili yetkin personel eksikliği kaynaklı bayilerine problem yaşatmakta. Stoksuz E-Ticaret XML formatının önemli olduğu ancak en önemlisinin lojistik sürecinin yönetimi olduğu bir konudur.

E-Ticaret in Geleceği Üzerine

E-Ticaret in Geleceği Üzerine düşünelim, geçmiş geleceğin yol haritasıdır.

Stoksuz E-Ticaret XML üzerinden sağlıklı yapılır ancak Stoksuz E-Ticaret XML le sınırlı olamayacak kadar geniş bir konudur.

1970'ler boyunca Jim Rohn, Standard Oil için seminerler verdi . Aynı zamanda, canlı seminerler ve kişisel gelişim atölyeleri içeren "Başarıdaki Maceralar" adlı bir kişisel gelişim işine katıldı. 40 yılı aşkın bir süredir dünya çapında seminerler verdi. Daha sonra ülke çapında seminerler vermeye, hikayesini anlatmaya ve kişisel gelişim felsefesini öğretmeye başladı.

Jim Rohn’un üzerine düşünülmesi gereken bir sözü,“Hayatınız şans eseri daha iyi hale gelmez, değişimin eseri olarak daha iyi hale gelir.”

Çığ Kaymaz

Gelecek e-ticaret Gelecek