blog

E-Ticaret Ürün Fikirleri

E-Ticaret Ürün Fikirleri üzerine araştırma yaptığınızda genelde perakende satış yapılan ürün rakamlarına ulaşılabiliyor. Bu neden ile ticaretin temeli olan alırken kâr etme kuralı üreticiye ulaşamadığınız takdirde mümkün değil. E-Ticaret Ürün Fikirleri araştırması yapıyorsanız en mantıklısı üretici fiyatlarına ulaşabileceğiniz ürünlerdir.

E-Ticaret Ürün Bulma konusu özellikle Dropshipping’in (Stoksuz E-Ticaret) en düşük maliyet ile e-ticaret yapmak isteyenlerin üstüne düştüğü bir konu. Stoksuz E-Ticaret’in aslında avantajları çok fazla öyle ki finans, depolama ve nakliye gibi konulardaki hemen hemen tüm zincirleme süreçlerden sizi kurtarıyor. Ancak ülkemizde bu alanda bir B2B (Business to Business İşletmeden İşletmeye) platform eksikliği kaynaklı üreticiye direkt ulaşılmaya çalışılmakta ki bu durum sürdürülebilir bir faaliyet değil. E-Ticaret Ürün Fikirleri çok çeşitli olabilir ancak bu ürünlere ulaşma maliyetiniz ya da lojistik süreçleri işin içerisine girdiğinizde tarafınıza ürkütücü gelebilir. İşte bu noktada turkmahallb2b.com üzerinden üretici firmalar ile zaten uzun zaman içerisinde kurulmuş bir güven ağına dahil olarak ürün tedarik süreçlerinizi baştan sona yürütebilirsiniz.

Az Sermaye ile E-Ticaret

Az Sermaye ile E-Ticaret yapmak aslında bireysel imkanlar dahilinde özellikle maddi açıdan çok yorucu bir süreç. Örnek vermek gerekir ise tekstil alanında pazaryeri sitesinde yer alan bir mağazanızdan satış gerçekleştireceksiniz. Her ürün model, beden renk seçenekleri üzerinden bir tekstil işinin maliyetini düşünün ya da bu ürünlerin depolama ve kargo maliyetlerini. Aslında bu noktada tüm stoksuz e-ticaret girişimcileri tıkanmakta. Çünkü maalesef sosyal medya reklamlarında ya da Youtube videolarında anlatıldığı kadar kolay değil. E-Ticaret Ürün Fikirleri araştırması yaparken bunları gözden kaçırmayın.

E-Ticaret En Çok Satılan Ürünler

E-Ticaret En Çok Satılan Ürünler son dönem özellikle market ürünleri ve gıda ürünlerinin sanal pos üzerinden verilere girmesi kaynaklı işlem bazında yoğunluklu bu veriler gözükmekte ancak ürün bazında ya da ciro bazında çekilen veriler tamamen farklı bir yön çizebilir. Aslında e-ticaret üzerinden veri akışının sağlandığı kaynaklar sanal pos ödemeleri ve ETBİS (Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi) üzerinden alınan veriler. Bu noktada ilan siteleri üzerinden yapılan iletişimin ticarete dönüp dönmediği ve bu rakamların takip edilememesi üreticilerin e-ticaret alanındaki potansiyeli görmelerine engel. E-Ticaret Ürün Fikirleri aslında bir B2b platformu üzerinden yapılan bu işlemlerin muhasebe süreçlerini ölçümleyebilirsek bu potansiyel ortaya konur ve üreticiler açısından cazibe merkezi haline gelir.

En Kârlı E-Ticaret Ürünleri aslında yukarıda sıraladığım sebepler ile tam tespit edilemese de E-Ticaret Ürün Fikirleri edinmek adına www.eticaret.gov.tr ve tim.org.tr üzerinden istatistiklere ulaşılabilir.

Kolay Satılacak Ürünler

Kolay Satılacak Ürünler dönemsel farklılıklar gösterebilir. Örneğin Muhteşem Cuma kampanyalarında paylaşılan veriler bu konuda fikir edinmenize yardımcı olur ancak altını çizmek gerekir dönemseldir.

E-Ticaret in Geleceği Üzerine

E-Ticaret in Geleceği Üzerine düşünelim, geçmiş geleceğin yol haritasıdır.

E-Ticaret Ürün Fikirleri edinmek pek tabii ki önemli ancak E-Ticaret Ürün Fikirleri nin yanında direkt üreticiye ulaşabilmenin verdiği fiyat avantajı bunun yanında çok daha kıymetlidir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun ticaret ve kalkınma alanında temel organı olan Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı’nın (UNCTAD) yayınladığı yeni istatistikler COVID-19 pandemisiyle hızlanan tüketici e-ticaret faaliyetindeki önemli artışın 2021'de de devam ettiğini ve birçok ülkede kısıtlamaların hafifletilmesine rağmen çevrimiçi satışlarda belirgin bir artış olduğunu göstermektedir.

İstatistiklerin mevcut olduğu 66 ülkede, çevrimiçi alışveriş yapan internet kullanıcılarının ortalama payı, pandemi (2019) öncesi %53'ten pandeminin başlamasını takiben %60'a yükselmiştir. Ancak pandemi öncesi durum ve yaşanan çevrimiçi alışveriş artışının boyutu ülkeler arasında farklılık göstermektedir. Pek çok gelişmiş ülke, pandemiden önce nispeten yüksek çevrimiçi alışveriş seviyelerine (internet kullanıcılarının %50'sinden fazlası) sahipken, çoğu gelişmekte olan ülke daha düşük tüketici e-ticareti seviyesine sahip olmuştur.

Gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde büyük artışlar gözlemlendi. En büyük artışlar birkaç gelişmekte olan ülkede meydana gelmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri'nde çevrimiçi alışveriş yapan internet kullanıcılarının payı 2019'da %27'den 2020'de %63'e çıkmıştır. Bahreyn'de pay üç katına çıkarak %15’ten 2020'de %45'e, Özbekistan'da ise 2018'de %4'ten 2020'de %11'e yükselmiştir.

Çığ Kaymaz

Gelecek e-ticaret Gelecek